Grusstier vokser til med græs og må hver 5 år graves fri for græs hvor kanter findes og nyt slidlag udlægges.