Vi har 15 års erfaring med vandværkservice

Vi har i nu 15 år kørt for forskellige vandværker ved etablering af nye målerbrønde eller nye hovedledninger, og kan tilbyde døgnvagt ved pludseligt vandbrud .
Ved etablering af ledninger kan vi tilbyde gravefrit ved skydning eller styret underboring .