Minirensningsanlæg til fjernelse af organisk stof og kvælstof samt evt fældning af fosfor. Renseklasser er SO og SOP fælles for alle anlæg er at der på tilløbssiden er anbragt en bundfældningstank på mindst 3 kamre med et volumen der er dimensioneret i forhold til det tilledte antal PE.​

Myndighedernes rensekrav 5 - 30 Pe

Cod :<75 mg/l (Chemical Oxygen Demand udtryk for iltforbrugrt i spildevandet)

NH4 :< 5 mg/l ( Ammonium / ammoniak)

p.tot :<1,5 mg/l ( Fosfor )

1 person defineres som en personækvivalent 1 PE

1 PE - 21,9 kg organisk stof pr år målt som det biokemiske iltforbrug (bi5) 4,4 kg kvælstof pr år og 1.0 kg fosfor pr år.​

Vandløbet som forbillede

Minirenseanlæg er designet efter naturens principper, renselegemerne i de biologiske rensekammer fungere præcis som stenene i vandet , der er belagt med en tynd biofilm af virksomme mikroorganismer der nedbryder affaldsstofferne i spildevandet og dermed er rensningen fuldendt.​

Fordele

Flere husstande kan være sammen om et anlæg (oprettelse af spildevandslaug)
Billig at indstallere ingen tunge maskiner i din have.  De renser bedre end lovens krav - fremtidssikret løsning passer sig selv - serviceeftersyn 1 gang årligt.

Danskproduceret anlæg  Lav spildevandsafgift 1,60 kr/m

Ulemper

De årlige driftomkostninger er højere end et nedsivningsanlæg ca 3500 - 4000 kr.
Stor investering for den enkelte husejer.  Co2 udledningen er større end ved andre anlæg.

Gode råd som du bør vide som ejer af et minirensningsanlæg

Et minirensningsanlæg er bygget til en almindelig husholdning og kan klare de daglige belastninger der kommer fra toilet, vaskemaskiner, håndvask og opvaskemaskine​

Det der kan volde problemer er "for meget"

Et eksempel er fosfor. Hvis et anlæg er mærket SOP er det udsyret med en funktion der bundfælder fosfor fra en almindelig husstand. 

Det meste fosfor kommer fra vaskepulver og producenterne for minirensningsanlæg har indstillet doseringen af det materiale som bundfælder fosfor, til at en husstand vasker en eller 2 maskinfulde omdagen.

Hvis man vasker for meget lad os sige 5 - 10 maskinfulde om dagen vil der ske en overbelastning. Mælk er godt ; men "for meget" mælk er skidt . Faktisk belaster 1 liter mælk lige så meget som spildevand fra en voksen person i et døgn.

Vaskemidler har afgørende indflydelse på drift af bundfældningstank

Det anbefales at alle husejere i det åbne land bruger miljøvenlige vaskemidler for at sikre en velfungerende bundfældningstank og dermed en bedre rensning .

Se afsnit vedr. vaskemidler her

Producenter:

www.watersystems.dk
www.kwhpipe.dk
www.biokube.dk
www.new-line.dk