Nedsivning af spildevand foregår dels gennem en septiktank/bundfældningstank hvor bundfældigestoffer og flydestoffer tilbageholdes, og via fordelerbrønd/pumpe bliver udledt til nedsivningsdelen. En person producere ca. 180 liter bundslam og ca 60 liter flydeslam om året​

Forundersøgelser ved etablering af nedsivningsanlæg

 • Grundvandsstand
 • Afstande til skel og hus
 • Jordprøver af jordens egnethed til nedsivning
 • Tag kontakt til din kommune og spørg hvilke rensekrav i skal opfylde
 • Tegninger sendes til kommunen til godkendelse
 • Alle disse ting er noget vi klare for dig så alle krav og regler bliver overholdt

Nedsivningsanlægget til 5 pe (1 person = 1 pe)

Bundfældningstank 2,3 m³ med 3 kamre
Integreret pumpe i bundfældningstank
Trykslanger til anlægget
2 x 15 meter 40 mm til trykfordeling

Fordele

 • Nedsivningsanlæg er enkelt i drift
 • Bllig etablering
 • Lavt strømforbrug ved pumpeløsning
 • Lav spildevandsafgift 0,50kr/m³​

Ulemper

 • Følsomme overfor overbelastning (brug miljøvenlige vaskemidler)
 • Der findes jordtyper som ikke egnes til nedsivning
 • Kommunen kan tilbagekalde nedsivningstilladelsen​

Etablering af nedsivningsanlægget

 • Vi laver udførlige tegninger og fremsender disse til godkendelse i din kommune
 • Skriftlig aftale omkring pris og levering
 • Forundersøgelse af grundvand og jordprøver
 • Gravemaskiner på bælter så din have ikke bliver ødelagt
 • Service aftaler vedr. drift og vedligeholdelse

​Ring hvis du har et spørgsmål eller aftal en tid så kommer vi gerne på besøg.
Vejledning for nedsivningsanlæg kan hentes her.​