​Trafikbelastningen på grusveje er jævnt stigende, og der stilles større krav til en grusvej i dag end før i tiden.

Hos Mini Entreprenøren har vi gennem mange år arbejdet med reparation og vedligeholdelse af grusveje, og vores kundekreds tæller både grundejerforeninger, Haveforeninger, vejlag og private fælles veje.

Moderne grusveje og grus belægninger

Danmark har ikke som andre lande i norden en tradition for at anvende grus til vejbelægninger.

Grusbelægninger anvendes til mindre veje - stier og pladser med lille trafikbelastning. Brugen af slidlag som vi kender fra asfaltvejene, kan med stor fordel bruges på grusveje med hensyn til komfort og stor slidstyrke.

Slidlagsgrus bør vælges ud fra vejens eller stiens belastning, og skal opfylde flere funktioner, som f.eks. højt indhold af finstof af ler eller knust granit med passende knuste skærver 8 - 16 mm som kan komprimeres sammen og derved give grusvejen en slidstærk og tæt overflade som kan modstå tørke såvel som vådt vejr i længere perioder.

Anvendelse

  • Mindre veje (Sommerhusveje haveforeninger)
  • Grusveje
  • Serviceveje
  • Stier (gang og cykelstier)
  • Ridestier
  • Parker i byer
  • Byggepladser

Materialer

Slidlagets funktion er at vejen eller stien er ensartet med jævn og tæt overflade og derved mindre støv og stor komfort for den enkelte bruger. Slidlagsgrus er finere end grus til bærelag fordi det skal kunne bevare fugtigheden i grusvejen og hårdheden i overfladen så der ikke kommer erosion efter regnskyl.

Udførelse

Slidlagsgrus udlægges i en tykkelse så belægningen kan tåle at blive slidt og vedligeholdt uden man river bærelaget op og blotter vejkassen til følge.

Vi kan både udføre arbejdet effektivt med vores specialmaskiner, samt fungere som underentreprenør på en opgave og tilbyde kompetent rådgivning omkring, hvordan I får den rigtige løsning med maksimal holdbarhed til jeres grusveje.

Pasningsaftale af grusveje

Vil I være sikre på, at jeres grusveje i grundejerforeningen holdes fri for kæmpe huller, så tilbyder vi en skræddersyet pasningsaftale, hvor vi sørger for rettidig og grundig vedligeholdelse.​

Vi laver aftalen, så den passer præcis til jeres behov, og så er I garanteret stærke grusveje til glæde for jer og jeres biler.

Klik her for at se bekendtgørelsen om love private fællesveje

Grusveje, grusstier og skovstier

Renovering af skovstier og grusstier

Vi har specialiseret os i effektiv og nænsom renovering af stier i den bredde det ønskes udført. Vi designer løbende vores maskiner så de tilpasses til opgaverne, og sikrer at skoven, parken, stien og marken ikke beskadiges unødigt, og at grus materialerne ligger nøjagtigt i den aftalte bredde og tykkelse.

I forhold til traditionelle metoder, ser vi oftest en besparelse på materialerne på mellem 20 - 30 % ved denne præcise udlægning.

Vores service af grusstier, grusveje og skovstier effektiv og tidsbesparende.